Om / About / Hvad vil vi / Manifest
PLAN Cs manifest
 
Vores væren i verden er en kompliceret sag. Uanset hvor, hvornår og under hvor snævre rammer man er født, kan man sætte sig et mål, og uanset hvor begrænset man er af materielle og historiske betingelser, har men en handlemulighed. Man handler, når man har et mål. Man flytter sig, og man nærmer sig det filosoffen Jean-Paul Sartre kalder mulighedsfeltet.
Det er her PLAN C arbejder. I mulighedsfeltet giver det mening, at foretage æstetiske operationer på trods af kunstens tilsyneladende nyttesløse formål. Vi er hele tiden i dialog med begreberne, om vores forskellighed og vores eksperimentelle udtryk, både i analysen og i fortolkningen, og i dialog om, hvordan vi kan sprænge vores individuelle ”felter”.
Denne dialog, sammensætninger og modsætninger, er en værdi for os. Vi afprøver ideer, teknikker og eksperimenterer i en lang proces, der aldrig hører op. Hvor begrebet eksistentiel er omdrejningspunktet.
___
 
PLAN C's manifesto
 
Our Being-in-the-world is a complicated matter. Wherever, whenever and whatever circumstances your life takes place, you can set up a goal, and though limited by material and historical settings, you always have a choice. You act when you have a goal, and then you move closer to what Jean-Paul Sartre calls a field of possibilities.
This is where PLAN C works. In the field of possibilities it makes sense to do aesthetic operations. It outweighs the seemingly useless purpose of art.
PLAN C as a group has an ongoing dialogue around concepts of differences and expressions, in order to transgress our individual "fields".
Constructions and contradictions ocurring through this dialogue are of great value to PLAN C. With the concept of existence as the focal point, we try out ideas and techniques through a never-ending process.
 
Kontakt PLAN C
Copyright All Rights Reserved