PLAN C - en kunstnergruppe / PLAN C - an artists group
 
 
 
 "I insisterer på dialogen og på at sætte forskellige historier sammen til én ny historie. Derfor bliver udstillingen til en samtale, hvor de enkelte værker får deres betydning i kraft af hinanden."
Citat af Julie Nyhuus, cand.mag. i kunsthistorie
___

"You insist in having a dialogue, and you insist in letting different stories form one new story. That is why your exhibition can be seen as a conversation where each piece of art is emphazized by the others."
Quotation from Julie Nyhuus, Art Historian.
 
 
Kontakt PLAN C
planckunst@gmail.com
 
Copyright © All Rights Reserved